Schouderhulp trainingsruimte rughulp

Zorgverzekeraars/Vergoedingen

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wij hebben voor 2018 contractuele afspraken met:

Wij hebben met de big 4 in verzekeraarsland (Menzis, Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ) en alle andere kleinere zorgverzekeraars (zoals IAK, Univé, Delta Loyd, Ander zorg, Agis, IZA, Trias, enz.) een contract afgesloten.

Wij declareren rechtstreeks naar de zorgverzekeraars.

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn of is de aanvullende verzekering niet toereikend, hanteren wij de tarieven die u onder het kopje "tarieven" kunt vinden. Deze kosten worden door ons rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Mocht er onduidelijkheid zijn over uw vergoeding of er is twijfel of we met uw zorgverzekeraar een contract hebben kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor meer informatie!

Wij proberen u zo zorgvuldig mogelijk te informeren, maar u als patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor uw zorgverzekering.

 

Vergoeding Fysiotherapie aanvullende verzekering

Hieronder volgt een korte uitleg over de vergoeding. Alle verzekeraars bieden naast de basisverzekering de mogelijkheid voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt vanaf de eerste behandeling, het aantal vergoede behandelingen verschilt per verzekeraar en pakket. Voor welk bedrag of voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent kunt u nakijken in de polisvoorwaarden.

Voor kosten die betaald worden uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Fysiotherapiepraktijk Claessens|van de Rijt heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten, in dit contract staat ook het afgesproken tarief. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten of de behandelingen worden niet meer door de verzekeraar vergoed geldt het praktijktarief. (zie tarieven)

 

Vergoeding Fysiotherapie basispakket

De basisverzekering vergoedt in 2018 fysiotherapie in de volgende specifieke gevallen:

  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar: 9 behandelingen en indien nodig nogmaals 9 behandelingen
  • Volwassenen (18 jaar en ouder) met bepaalde aandoeningen vanaf de 21e behandeling.

Welke aandoeningen hiervoor in aanmerking komen zijn door de wetgever vastgesteld in de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling (www.fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie)
Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt in 2018 eerst het eigen risico van 385,- .

De eerste 20 behandelingen komen voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking of komen (deels) voor eigen rekening. Dat ligt eraan voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent in de aanvullende verzekering.