nekhulp Pand wervelkolom

Zorgverzekeraars/Vergoedingen

Tarieven

De zorgverzekeraar vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Afhankelijk van uw afgesloten aanvullende verzekering krijgt u het volledig bedrag of een gedeelte hiervan vergoed. Erkende chronische indicaties (zoals bv CVA behandeling, Parkinson etc.) maar ook postoperatieve indicaties (zoals knieprothese, voorste kruisband reconstructie, nieuwe heup etc.) worden nadat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering gedeclareerd worden vergoed uit de basisverzekering.

Als praktijk willen wij u natuurlijk bij onduidelijkheden graag ondersteunen, doch u blijft zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding.

Tarieven

Reguliere zitting Fysiotherapie € 35,50
Reguliere zitting Manuele therapie € 45,50
Reguliere zitting Sport fysiotherapie € 45,50
Screening € 12,50
Intake en onderzoek na screening € 35,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 35,50
Toeslag aan huis behandeling € 15,50
Eenmalig onderzoek (incl. rapportage huisarts/specialist) € 75,00
Eenvoudige korte rapporten € 30,00
Meer gecompliceerde/tijdrovende rapporten € 55,00
Niet nagekomen afspraken (niet afgemeld binnen 24 uur voor afgesproken tijd) € 35,50
Tarief rapportage tegenpartij € 75,00